KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ


Kuruluşumuzdan itibaren çevreci yaklaşımı misyon edinerek elektronik ve mekanik atıkların önüne geçiyoruz.

Yenilikçi ve sürdürülebilir teknik servis hizmetleri sunarak,

  • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak
  • Sürekli iyileşmeyi ön planda tutmak
  • Çevreci bir yaklaşımla rekabet edilebilir ve kaliteli çözümler sunmak
  • Yasal mevzuat ve teknik şartnamelere uygun çalışmak
  • Çevre bilincini yüksek tutmak için çalışanlarımızın şirket içinde ve dışında kalite ve çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini organize etmek
  • Çalışanlarımızı adalet, insan onuru, iş güvenliği, işçi sağlığı ve sürekli gelişim bilinciyle milli menfaatler esaslı eğitmek
  • Elektronik ve mekanik atığı engellemek adına geri dönüşümü ve yenilemeyi misyon edinmek
  • Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere kalite ve çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek, şirketimizin kalite ve çevre politikasıdır.

GENEL MÜDÜR

Bahadır FELEK

Contact us
Contact